Alfarota Yağmur Suyu Drenaj Sistemleri

Şirketimizin başlıca faaliyet alanları; Fabrikalar, Sanayi Bölgeleri, Alışveriş Merkezleri, Toplu konutlar ve benzeri yerlerin yanı sıra büyük çatı alanı olan yapıların tıkanmayan sifonik süzgeçlerle suya yön vermektir.

Sifonik Sistem Nedir?

Sifonik Sistem temelde akışkanın enerji denkliği prensibinden yararlanarak suyun herhangi bir eğime gerek kalmadan oluktan ya da çatıdan tahliye edilmesini sağlamaktır.

Sifonik Sistem Nasıl Çalışır?

Sifonik yağmur drenaj sisteminde vakum etkisi boruların tamamen dolu olarak çalışması prensibi ile sağlanmaktadır. Bu, konvansiyonel sistemden en önemli farkıdır.

Sifonik Sistem Neye Göre Dizayn Edilir?

Sifonik sistem dizaynının en önemli ve başlangıç noktası süzgeçlerdir. Böylelikle kusursuz bir sızdırmazlık sağlanmış olur.